SJ ånglok

SJ Littera K8

SJ Littera K8
1551

(Tillbaka till listan)

Bergslagernes Järnvägar införskaffade år 1875 - 1901 en sexkopplad godstågsmaskin med invändiga cylindrar i 28 exemplar, benämnd littera K. Loktypen var en av Beyer, Peacocks standardkonstruktioner, som sedermera kopierades av Motala Verkstad, Nydqvist & Holm och Atlas i Stockholm. Samma loktyp användes även vid Göteborg - Borås och Borås - Alvesta järnvägar och från den sistnämnda banan övertogs år 1940 ett lok, BAJ K 53, som 1942 tilldelades littera K8. År 1947 förändrades litterat till KA3 och 1970 deponerades loket til Borås för uppställning.

Längd:
13 m.
Tjänstevikt:
32,6 ton
Mat. vikt:
29,5 ton
Tendervikt:
9,3 ton
Ångtryck:
9 atm
Drivhjuls Ø:
1,273 m.
Kol:
2,8 ton
Vatten:
7,9 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K8 1551K8 1551Nohab19011940 från BAJ 53. Omlittererades 1947 till SJ KA3 1551.

Jag vill lägga till följande på denna sida: