Stockholm - Westerås - Bergslagens Järnvägar inköpte 1899 tre sexkopplade växellok av engelsk typ från Sharp Steward i Manchester, vilka märktes SWB L 12-14. De tjänstgjorde bl.a. i Stockholm och Västerås och moderniserades 1927-31 med bl.a. nya ångpannor. Vid förstatligandet år 1945 tilldelades loken littera K20 och slopades ej förrän 1956-59. Sista tjänstgöringsort var Västerås.


Längd:
 
Tjänstevikt:
 
Mat. vikt:
 
Tendervikt:
 
Ångtryck:
 
Drivhjuls Ø:
 
Kol:
 
Vatten:
 
Hastighet:
 
Antal:
 
 
   
 
   
Ritning Nr. Tillverkare År Anteckningar
Jag vill lägga till följande på denna sida:
SJ Littera K2 ånglok K2-lok


Copyright © 2020 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen