SJ ånglok

SJ Littera K15

SJ Littera K15
1348, 1352

(Tillbaka till listan)

Som dragkraft på Mora - Vänerns Järnväg inköptes 1889-92 från Nydqvist & Holm tio sexkopplade tenderlok avsedda för alla slags tåg. År 1917 övertogs loken av SJ vid förstatligandet och tilldelades littera MVa. Flertalet lok slopades 1920-22 sedan modernare dragkraft ersatt dem på deras gamla linje. Två lok, MVa 1348 och 1352 såldes till Trelleborg - Rydsgårds och Malmö - Trelleborgs Järnvägar och återvände vid dessa banors förstatligande år 1943 till SJ som littera K15 (år 1947 förändrat till KA6). K15 1348 skrotades redan 1945, men KA6 1352 fanns kvar till 1956.

Längd:
13,63 m.
Tjänstevikt:
30,6 ton
Mat. vikt:
28,1 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,27 m.
Kol:
2,2 ton
Vatten:
7,3 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ K15 1348K15 1348Nohab18891943 från TRJ 6. Slopat 1944. Skrotat 1945 i Vislanda.
SJ K15 1352K15 1352Nohab18901943 från MTJ 6. Omlittererades 1947 till SJ KA6 1352.

Jag vill lägga till följande på denna sida: