SJ ånglok

SJ Littera HVa

SJ Littera HVa
1483 - 1485

(Tillbaka till listan)

Markaryd - Veinge Järnväg anskaffade till banans invigning tre sexkopplade tanklok från Trollhättan 1898 och 1899 och de tre loken fanns vid förstatligandet år 1930 kvar som banans enda lok. De övertogs som littera HVa med nummer 1483-1485. HVa 1483 såldes redan följande år till Horndals Bruk och HVa 1484 såldes 1933 till Marma-Sandarnes Järnväg. Den tredje maskinen överfördes till statliga Svartälvs Järnväg och slopades vid denna banas nedläggning år 1937 (säldes till Stora Kopperbergs AB). Loken överensstämmer väl med de lok som sedermera skulle betecknas littera S15 med utvändiga cylindrar, 1240 mm drivhjul och Adamsens boggie.

Längd:
8,2 m.
Tjänstevikt:
34,3 ton
Mat. vikt:
26,6 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,24 m.
Kol:
1,2 ton
Vatten:
4,3 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
3 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ HVa 1483HVa 1483Nohab18981930 från MaVJ 1. Sålt 1931 till Horndal Jernverks AB 2. Slopat 1960. Sålt 1972 till privat. Nynäshamn Järnvägsmuseum 2008.
SJ HVa 1484HVa 1484Nohab18981930 från MaVJ 2. Sålt 1933 till MaSJ 1484.
SJ HVa 1485HVa 1485
Nohab18991930 från MaVJ 3. Slopat 1937. Sålt 1938 till Domnarvet 6. Slopat 1944. Skrotat.

Jag vill lägga till följande på denna sida: