SJ ånglok

SJ Littera Gb

SJ Littera Gb (I)
85, 90 - 92

(Tillbaka till listan)

Standardloket för godståg under 1860-talet blev den kraftfulla sexkopplade tendermaskinen littera G, som 1866-74 inköptes i 51 exemplar. Från 1885 inlades ångpannor av annorlunda typ i loken och sålunda ombyggda lok erhöll nytt littera Gb och Gc (medan äldre lok erhöll littera Ga). Efter förstatligandet av bandelen Luleå - Gällivare användes loken under några år i malmtågstjänst, ofta med 3-4 lok i tjänst per malmtåg.

Längd:
13,46 m.
Tjänstevikt:
28,8 ton
Mat. vikt:
26,7 ton
Tendervikt:
9,7 ton
Ångtryck:
10 atm
Drivhjuls Ø:
1,38 m.
Kol:
3 ton
Vatten:
6,8 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Gb 85Gb 85Beyer1866"Freja". Omlittererades 1885 från SJ G 85. Omlittererades 1904 till SJ Ga 85.
SJ Gb 90Gb 90Beyer1867"Mjölner". Omlittererades 1885 från SJ G 90. Slopat 1904. Skrotat 1904.
SJ Gb 91Gb 91Beyer1867"Sif". Omlittererades 1885 från SJ G 91. Omlittererades 1901 till SJ Gc 91.
SJ Gb 92Gb 92Beyer1867"Uller". Omlittererades 1885 från SJ G 92. Omlittererades 1899 till SJ Gc 92.

Jag vill lägga till följande på denna sida: