SJ ånglok

SJ Littera G9

SJ Littera G9
1841 - 1842

(Tillbaka till listan)

År 1912 anskaffade Gävle - Dala Järnväg ytterligare två åttakopplade godstågslok typ N3 med nummer 57 och 58. De skiljde sig från föregående loktyp (från 1908 och SJ typ G8) genom en förstorad ångpanna. Vid förstatligandet 1948 erhölls littera G9 och 1842 tjänstgjorde fram till 1960-talet inom Dalarna, då de ställdes av som beredskapslok. De slopade 1970 för skrotning.


Längd:
15,63 m.
Tjänstevikt:
56,4 ton
Mat. vikt:
51,2 ton
Tendervikt:
12,2 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,4 m.
Kol:
4 ton
Vatten:
10,6 m³
Hastighet:
60 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ G9 1841G9 1841Nohab19121948 från GDJ N3 57. Gävle 1954 och 57. Gävle 1960 (beredskapslok). Slopat 1970. Skrotat 1973 av SJ banavdeling, Hybo.
SJ G9 1842G9 1842
Nohab19121948 från GDJ N3 58. Gävle 1954 och 57. Falun 1964 (Avställt). Slopat 1970. Sålt 19xx till High Chaparral.

Jag vill lägga till följande på denna sida: