SJ ånglok

SJ Littera C4

SJ Littera C4
1534

(Tillbaka till listan)

Från Kalmar Järnväg övertog SJ år 1940 två innercylindrade överhettade 2B-maskiner KJ C 7 och 8. De båda loken hade levererats från Trollhättan 1900 och 1903 som kompoundlok, men ombyggts 1922 och 1925 till överhettade tvillinglok med nya ångpannor, slutna hytter och moderniserade tendrar. Båda loken slopades snart efter förstatligandet. KJ 7 ommärktes aldrig, men systerloket KJ 8 fick litterabeteckning C4 med nummer 1534. De båda loken slopades 1942 och 1944 och skrotning skedde 1944 och 1950. Ångpannan och tendern från 1534 fanns dock kvar in på 1960-talet.

Längd:
13,73 m.
Tjänstevikt:
33,7 ton
Mat. vikt:
30,4 ton
Tendervikt:
11,6 ton
Ångtryck:
13 atm
Drivhjuls Ø:
1,5 m.
Kol:
1,8 ton
Vatten:
6 m³
Hastighet:
80 km/h
Antal:
1 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ C4 1534C4 1534
Nohab19031940 från KJ C 8. Slopat 1944. Skrotat 1950 i Vislanda.

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen