SJ ånglok

SJ Littera A5

SJ Littera A5
1545 - 1546

(Tillbaka till listan)

Kalmarbanorna (KJ och SäNJ) inköpte i likhet med Ostkustbanan två snälltågslok av privatbanornas H3-typ i slutet av 1920-talet. De två loken skiljer sig från Ostkustbanans lok genom en mindre ångpannetyp (ursprungligen konstruerad för TGOJ) och något annorlunda tender. A5 1545 hade rökskärmar typ ´Witte´. Loken erhöll 1942 littera A4 och sammanfördes i litterahänseende med fyra lok av privatbanornas typ H3 övertagna från HHJ, men misstaget upptäcktes och 1943 ändrades typbeteckningen till A5. Loken tjänstgjorde i Småland och i Dalarna till 1962, där de blev beredskapslok. 1970 rensades beredskapslokparken på många udda lok, och av de två A5-lok skrotades ett, medan det andre blev museilok i Kalmat, återställt som KJ 17.

Längd:
17,7 m.
Tjänstevikt:
61,4 ton
Mat. vikt:
56,6 ton
Tendervikt:
15,5 ton
Ångtryck:
12 atm
Drivhjuls Ø:
1,72 m.
Kol:
5,4 ton
Vatten:
18 m³
Hastighet:
90 km/h
Antal:
2 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ A5 1545A5 1545
Motala1930Omlittrerades 1943 från SJ A4 1545. Gävle 1954 och 57. Borlänge 1958-62. Avställd 1962. Slopat 1970. Hybo 1973. Sålt 1974 till KJmF som KJ H4 17. Avställd 1982. Deponerad 1991 till Finsprångs Museijärnvägar. 1995 till Nässjö Järnvägsmuseum (köpt 1998). Omlittrerades 2000 till SJ A5 1545. Nässjö 2006-08.
SJ A5 1546A5 1546
Motala1930Omlittrerades 1943 från SJ A4 1546. Gävle 1954 och 57. Borlänge 1958-62. Avställd 1962. Slopat 1970. Ej skrotat 1972 av SJ banavdeling, Hybo?
SJ L16 1872
Hectorrail

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen