SJ ånglok

SJ Littera Å7

SJ Littera Å7
1629 - 1632

(Tillbaka till listan)

Till öppnandet av Malmö - Tomelilla Järnväg inköptes 1892-94 fem fyrkopplade tendermaskiner med invändiga cylindrar och 1540 mm. drivhjul. En sjätte maskin av samma typ adderades 1908. Flera av loken moderniserades på 1930-talet med nya ångpannor och 1943 övertog SJ fyra lok (MSJ 1, 2, 4 och 15). som littera Å7. Tre lok slopades redan 1943-46, medan det modernaste 1947 erhöll nytt littera C8 och överlevde till 1956. Loken var de sista loken av den så kallade VKBa-typen, som var så vanliga på privatbanorna vid sekelskiftet.

Längd:
12,72 m.
Tjänstevikt:
28 ton
Mat. vikt:
25,8 ton
Tendervikt:
10 ton
Ångtryck:
11 atm
Drivhjuls Ø:
1,54 m.
Kol:
2 ton
Vatten:
6 m³
Hastighet:
75 km/h
Antal:
4 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Å7 1629Å7 1629Nohab18921943 från MöToJ 1. Slopat 1944. Skrotat 1948 i Vislanda.
SJ Å7 1630Å7 1630Nohab18921943 från MöToJ 2. Slopat 1945. Skrotat 1945 i Vislanda.
SJ Å7 1631Å7 1631Nohab18931943 från MöToJ 4. Slopat 1943. Skrotat 1944 i Vislanda.
SJ Å7 1632Å7 1632
Nohab19081943 från MöToJ 15. Avställt 1944-45. Omlittrerades 1947 till SJ C8 1632.

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen