SJ ånglok

SJ Littera Ä

SJ Littera Ä
505 - 510

(Tillbaka till listan)

För Statens Järnvägsbyggnader (SJB) inköptes 1858-79 sex fyrkopplade sadeltanklok från Beyer, Peacock. Samma loktyp har levererades till åtskilliga järnvägar världen runt som byggnadslok och växellok. De två första loken tilldelades Westra Stambanans lokserie med nummer 21 och 22, men från 1866 överfördes loken till en intern nummerserie inom SJB. De fyra övriga loken erhöll nummer 3-6 inom SJB:s numrering. År 1896 beslöts att överföra de sex loken till SJ och de erhöll nummer 505-510 med littera Ä. År 1898 förandrades litterabeteckningen till Qä. Slopning av loken skedde 1897-1906 och SJ 22/SJB 2/SJ Ä-Qä 506 överlämnades till Järnvägsmuseum.

Längd:
8,07 m.
Tjänstevikt:
25,5 ton
Mat. vikt:
20,6 ton
Tendervikt:
 
Ångtryck:
9,5 atm
Drivhjuls Ø:
1,22 m.
Kol:
1 ton
Vatten:
2,3 m³
Hastighet:
45 km/h
Antal:
6 st
 
   
 
   
Skiss Nr. Tillverkare År Anteckningar
SJ Ä 505Ä 505Beyer1858WSB 21 "Odin" före 1866. SJB 1 "Odin" före 1896. Omlittrerades 1898 till SJ Qä 505.
SJ Ä 506Ä 506Beyer1861WSB 22 "Thor" före 1866. SJB 2 "Thor" före 1896. Omlittrerades 1898 till SJ Qä 506.
SJ Ä 507Ä 507
Beyer1866SJB 3 "Bore" före 1896. Omlittrerades 1898 till SJ Qä 507.
SJ Ä 508Ä 508Beyer1872SJB 4 "Hercules" före 1896. Slopat 1897. Skrotat.
SJ Ä 509Ä 509Beyer1877SJB 5 "Norrland" före 1896. Slopat 1898. Skrotat.
SJ Ä 510Ä 510
Beyer1879SJB 6 "Jemtland" före 1896. Ångpannexplosion 26/7-98 i Kävlinge. Slopat 1898. Skrotat 1898.

Jag vill lägga till följande på denna sida:Copyright © 2021 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen