Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen. SOU 2010:69 av Näringsdepartementet


Logo
Logo

Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen. SOU 2010:69

Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen. SOU 2010:69

Av: Näringsdepartementet
Utgiven: 2010
Förlag: Norstedts Juridik
Antal sidor: 228
Bandtyp: Hæftet
ISBN: 9789138234501
Inte en vinter till i tröstlös väntan på snöig perrong... Uppmanar regeringen att inte lita på olika aktörers fagra löften om åtgärder mot kaos i tågtrafiken, utan begära in årliga redovisningar. Några omedelbara åtgärder: Bättre väderprognoser, bättre kommunikation, fler depåer för avisning och fungerande snöröjning, bl.a. genom att återinföra snöplogsloken. Inför kommande vinter föreslås en gemensam krisövning för samtliga järnvägsaktörer. Dessutom föreslås åtgärder på längre sikt, främst när det gäller problem med bristande spårkapacitet och underhåll. Här gäller att satsa resurser på det förebyggande underhållet, så att akutinsatserna kan skäras ner. I bilagor presenteras de enskilda aktörernas åtgärdsprogram: Infrastrukturförvaltaren Trafikverket, stationsförvaltaren Jernhusen samt persontrafikens SJ och godstrafikens Green Cargo.

Pris: 223 kr.

 Køb 

  

Trafikminnen 1. Minnen från spårväg, buss och järnvägTrafikminnen 1. Minnen från spårväg, buss och järnväg
Av: Bengt Hammar
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2010
Antal sidor: 121
Pris: 180 kr.
Bengt Hammar, född 1933, tillbringade sina barn- och ungdomsår i Örby i södra Stockholm. Hans far var musikant och spårvägsman och Bengt fick tidigt ett stort intre ...
Lennart Nilssons okända järnvägsvärldLennart Nilssons okända järnvägsvärld
Av: Lars Olov Karlsson
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2006
Antal sidor: 96
Pris: 153 kr.
Inför den svenska järnvägens hundraårsjubileum 1956 fick den då etablerade, men ännu inte så kände, fotografen Lennart Nilsson ett uppdrag av SJ:s presstjänst at ...
Karta över Sveriges Järnvägar och stationer 1914Karta över Sveriges Järnvägar och stationer 1914
Av: John Lundberg
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2009
Antal sidor:
Pris: 126 kr.
Mycket intressant faksimil av 1914 års kartbok över Sveriges och delar av Norges järnvägar efter officiella källor utarbetad av John Lundberg SJ Inbunden i hård pä ...
SäröbananSäröbanan
Av: Nils Rosengren m.f.
Förlag: Trafik-Nostalgiska Förlaget
Utgiven: 2005
Antal sidor: 104
Pris: 153 kr.
Denna bok är en omarbetad version av den år 1965 utkomna boken om Säröbanan. Bildmaterialet har förnyats med tidigare ej publicerade fotografier. ...
Jag vill lägga till följande på denna sida:
Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen. SOU 2010:69 av Näringsdepartementet


Copyright © 2018 Svenska-lok.se - Ansvarig utgivare: Webmaster Tommy Nilsson - Kontakta redaktionen